1. Kim jesteśmy

Portal Grydladzieci.pl (www.grydladzieci.pl) jest własnością i jest zarządzany przez BVK Productions B.V. W BVK Productions poważnie traktujemy prywatność, a niniejsza Polityka wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób chronimy prawa użytkowników do prywatności. Uczniowie mogą ćwiczyć tabliczkę mnożenia za darmo, grając w gry i wykonując ćwiczenia na Grydladzieci.pl. Z portalu mogą korzystać osoby, które posiadają konto oraz osoby, które nie posiadają konta. Możesz się z nami skontaktować wysyłając nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail na adres info (@) grydladzieci.pl.

2. Kontakt z Grydladzieci.pl

Możesz się z nami skontaktować, jeśli masz jakieś pytania lub skargi dotyczące Grydladzieci.pl. W takim przypadku będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe i pytania/skargi. Jeśli uznamy to za konieczne, możemy również poprosić o dodatkowe informacje, aby jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje pytanie. Zebranych w ten sposób informacji używany do odpowiedzi na pytania lub ustosunkowanie się do reklamacji. Robimy to ze względu na dostarczenie optymalnej pomocy.

3. Automatycznie generowane informacje.

Aby umożliwić optymalne działanie Grydladzieci.pl. Na przykład do prawidłowego wyświetlania strony, lub do zabezpieczenia witryny. Potrzebujemy pewnych informacji. Potrzebujemy do tego adres IP, typ przeglądarki i używanego systemu, odwiedzane strony, a w systemie zostaną także umieszczone pliki cookie. Pliki cookie umieścimy tylko wtedy, jeśli wcześniej uzyskamy na to Twoją zgodę. Tych informacji będziemy używać głównie do rozwiązywania problemów technicznych i kwestii bezpieczeństwa. Adres IP może służyć, wraz z odwiedzanymi stronami i plikami cookie, do zbadania prób włamań oraz wszelkich nietypowych sytuacji, które mogą wystąpić. Danych przeglądarki i systemu komputerowego używamy do rozeznania, jak jest używana strona internetowa i te dane są wykorzystywane do wprowadzenie korekt do witryny. Ponadto informacje te są również pomocne w rozwiązywaniu ewentualnych problemów z witryną. Pozwalają nam zobaczyć, w jakich sytuacjach może wystąpić konkretny problem. Przetwarzanie tych informacji jest konieczne w celu właściwego zabezpieczania Grydladzieci.pl i oferowania strony internetowej łatwej w obsłudze.

4. Badania i analizy

Grydladzieci.pl dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W tym celu stale analizujemy, serwisujemy, zabezpieczamy i optymalizujemy Grydladzieci.pl, abyśmy w razie konieczności mogli wprowadzić poprawki na naszej stronie internetowej. Używamy do tego anonimowych danych. Przykłady danych wykorzystywanych w tym celu obejmują: - Grane gry
- Czas spędzony na wykonywaniu danego ćwiczenia lub na danej grze

5. Przechowywanie danych

zazwyczaj przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów, lub do spełnienia wymogów prawnych (dotyczących przechowywania). Jako taka, długość przechowywania zależy od charakteru danych i celów, dla których są przetwarzane przez Grydladzieci.pl. Nie będziemy przechowywać informacji dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pozyskane.

6. Przepisy stron trzecich

Grydladzieci.pl nie przekaże Twoich danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, za wyjątkiem pewnych wyjątkowych sytuacji wyszczególnionych poniżej. Grydladzieci.pl może przekazać Twoje dane stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami jeśli Grydladzieci.pl uzna to za konieczne w ramach postępowania sądowego, lub jeśli Grydladzieci.pl uzna to za niezbędne w celu ochrony własnych praw. Grydladzieci.pl dostarczy te informacje również do procesorów, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Grydladzieci.pl. Twoich informacji użyjemy tylko do wykonania tych zadań. Przykładem tego jest hosting z centralnej bazy danych Grydladzieci.pl. Grydladzieci.pl podpisało porozumienie (przetwarzania) z tymi procesorami informacji; obejmują one środki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w zakresie obsługi danych w celu ich ochrony.

7. Ochrona danych

Przywiązujemy ogromną wagę do właściwego zabezpieczania Twoich danych. W tym celu zapewniamy, że podjęto środki ostrożności w zakresie wyposażenia technicznego i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub manipulowaniem.

8. Jakie prawa Ci przysługują

Prawo przeprowadzenia kontroli
Masz prawo żądać informacji na temat czy przetwarzamy dane, które odnoszą się do Ciebie. W takim przypadku, zgodnie z prawem dostarczymy Ci kopię informacji zgromadzonych na Twój temat.

Prawo do sprostowania
Masz prawo żądać sprostowania niedokładnych informacji odnoszących się do Ciebie. W odpowiednich przypadkach masz dodatkowe prawo do dostarczyć dodatkowe dane osobowe w celu uzupełniania swojego profilu.

Prawo do bycia zapomnianym
Masz prawo do żądania usunięcia (niektórych) danych osobowych odnoszących się do Ciebie (prawo do zapomnienia). Jeśli przychylimy się do tej prośby, usuniemy wszystkie istotne dane osobowe.

Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych. Oznacza to, że jeśli przychylimy się do Twojej prośby, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych podczas obowiązywania restrykcji, chyba że wymaga tego prawo.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo, w pewnych okolicznościach, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na przykład jeżeli przetwarzamy dane osobowe dla celów zgodnych z prawem. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, rozważymy Twoje interesy prywatności z interesami naszej firmy. W przypadku, gdy Twoje interesy prywatności będą mieć większe znaczenie, nie będziemy więcej przetwarzać Twoich danych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do przeniesienia danych. Dane, które podlegają temu prawu, udostępnimy w uporządkowanej, konwencjonalnej formie czytelnej dla urządzeń, którą może dostarczyć stronom trzecim.

Skargi
Jeśli masz pytania lub skargi, prosimy o kontakt pod adresem info (@) grydladzieci.pl lub o skorzystanie z formularza kontaktowego. Masz również prawo wnieść skargę do organu ochrony danych.

9. Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych korzystamy z trzech rodzajów plików cookie.

1. Service cookies pomagają naszej stronie działać tak efektywnie, jak tylko możliwe, na przykład aby wyświetlać tylko baner zgody podczas pierwszej wizyty na naszych stronach.

2. Google Analytics Cookies anonimowo pamiętają komputer użytkownika lub urządzenie mobilne podczas wizyty na naszej stronie. Google Analytics to usługa strony trzeciej, polegająca na zbieraniu standardowych danych dziennika internetowego, w celu ustalenia wzorców zachowań użytkowników. Dane te są przetwarzane w sposób, który nie identyfikuje nikogo osobiście. Używamy ich, aby się dowiedzieć, ile osób korzysta z naszych zasobów, co pomaga nam doskonalić nasze strony.

3. Pliki cookie stron trzecich

1. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na naszych stronach nie używamy, ani nie zezwalamy na używanie spersonalizowanych plików cookie stron trzecich. W celu dostarczania reklam używamy Google Adsense, a Google wykorzystuje niespersonalizowane pliki cookie w celu ograniczenia liczby wyświetleń, zbiorczego raportowania reklam oraz zwalczania oszustw i nadużyć.

2. Dla odwiedzających z innych rejonów świata używamy plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o ich zainteresowania, dane demograficzne i dane o koncie Google, jeśli zaakceptowali opcję Google wyświetlania reklam ukierunkowanych na konkretnych użytkowników. Użytkownik może opt-out of personalised ads wyświetlanych przez Google w ponad 2 milionach witryn.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i w jaki sposób można zrezygnować z korzystania z plików cookie, można przeczytać na naszej Cookie Policy page.

10. Witryny stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych stron innych niż Grydladzieci.pl, takich jak - w zależności od sytuacji - strony trzecie dostarczające gry dostępne na stronie Grydladzieci.pl. Dany dostawca gier stron trzecich jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każdorazowe przetwarzanie przez niego danych osobowych w kontekście gry jest zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych.

Niektóre publikowane na tej stronie gry stron trzecich zawierają linki do portali internetowych stron trzecich. Do monitorowania tego używamy technologii i ludzi, jednak nie mamy pełnej kontroli nad grami stron trzecich.

11. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega zmianom. Ostatnia wersja jest z listopada 2018 r.

12. Pytania

Prywatność to bardzo ważny temat. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem info (@) grydladzieci.pl.