Oświadczenie o prywatności

Ta strona internetowa jest zarządzana przez firmę BvK Productions B.V. (BvK Productions) i jest jej własnością. W niniejszym oświadczeniu o prywatności wyjaśniamy w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi trafiającymi do nas za pośrednictwem witryny.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę BvK Productions
Firma BvK Productions szanuje Twoją prywatność i gwarantuje, że dane osobowe dostarczone BvK Productions pocztą elektroniczną są zawsze traktowane z zachowaniem poufności oraz zgodnie z holenderską ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe, które nam dostarczasz
W przypadku niektórych gier istnieje możliwość lub konieczność zarejestrowania się na stronie internetowej. Ponadto możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego. Skorzystanie z tych możliwości powoduje przetworzenie następujących danych osobowych: imię/nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, data urodzenia i płeć. BvK Productions przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy między Tobą a BvK Productions dotyczącej grania w gry i korzystania z innych usług oraz aby mieć możliwość kontaktowania się z Tobą, informowania Cię o nowych grach/usługach i/lub ofertach firmy BvK Productions, aby ulepszać witrynę internetową i usługi BvK Productions oraz aby przeprowadzać badania rynkowe na rzecz firmy BvK Productions i jej filii. O ile nie wyrazisz na to jednoznacznej zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek innych celów.

Pliki cookie
W celu wykorzystania informacji dotyczących Twoich odwiedzin na tej witrynie firma BvK Productions używa tzw. plików cookie. BvK Productions używa powyższych danych, aby ułatwić odwiedzanie swojej strony internetowej. Ponadto BvK Productions wykorzystuje pliki cookie do analizowania efektywności działania witryny. W przypadku odwiedzenia witryny, w pliku cookie zostają zapisane następujące dane: - numer sesji;
Jeśli tego nie chcesz, możesz zapobiec używaniu plików cookie przez zmianę ustawień przeglądarki w swoim komputerze. Może to jednak spowodować ograniczenie możliwości używania naszej witryny lub jej częściową lub całkowitą niedostępność.

Analiza statystyczna za pomocą narzędzia Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z usługi analizy ruchu sieciowego Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. (Google). Firma Google przetwarza Twój adres IP i informacje o sposobie w jaki korzystasz ze strony internetowej. Informacje te są generowane za pomocą plików cookie na Twoim komputerze, a następnie wysyłane do komputerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji do śledzenia sposobu korzystania z witryny, przygotowywania raportów o aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych takich jak BvK Productions oraz aby oferować inne usługi dotyczące aktywności na stronach internetowych i korzystania z Internetu. Firma Google może przekazywać te informacje stronom trzecim w przypadkach, gdy zobowiązują ją do tego przepisy prawa lub gdy strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Google nie będzie zestawiać Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Pytania i prawo do dostępu i wprowadzania poprawek W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez BvK Productions lub